COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează că atât Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă cât și Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior au fost modificate prin intrarea în vigoare aLegii nr. 164/2017.
Astfel, potrivit noilor modificări legislative angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile legii, beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.
Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mică de 12 de luni şi mai mare de 36 luni, astfel:
• 12 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
• 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
• 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.
Suma cuvenită se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.
Poate fi încadrat ca ucenic orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

De asemenea angajatorul care încheie un contract de stagiu cu absolvenți de învățământ superior, în condițiile legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.
Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.
Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.
Persoanele interesate pot obţine informaţii şi de la sediul A.J.O.F.M Sibiu, strada Morilor nr. 51 A, Sibiu, telefon 0269/210.882.
ajofm
24.08.2017
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia