COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
În perioada 17 iulie – 24 iulie 2017 s-a desfăşurat concursul de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sibiu.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu a scos la concurs un număr de 44 funcţii vacante de director şi 24 de director adjunct.
Au fost înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu un număr de 54 de dosare de candidatură. (40 depuse pentru funcţia de director şi 14 pentru director adjunct).
În urma încheierii concursului au fost declaraţi promovaţi 36 candidaţi (27 – directori şi 9 directori adjuncţi), 8 candidaţi admişi (fără loc), 3 respinşi şi 7 neprezentaţi.
Directorii care au promovat concursul vor incheia un contract de management cu inspectorul şcolar general şi un contract de management administrativ – financiar cu primarul unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şcolară, respectiv preşedintele consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie.
În unităţile şcolare din jud. Sibiu pentru anul şcolar 2017 – 2018 vor fi numiţi pe funcţiile de conducere neocupate prin concurs - cu detaşare în interesul învăţământului - un număr de 17 directori şi 15 directori adjuncţi.
isjsb
28.07.2017
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia