INFORMARE DE PRESĂ
 
 
Având în vedere informațiile apărute în cotidienele locale, astăzi, 07 martie a.c, cu referire la Fabrica de Cultură din municipiul Sibiu, pentru informarea corectă a opiniei publice, privind situația avizării din punct de vedere al securității la incendiu a acestei clădiri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu face următoarele precizări:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a acordat sprijin și consultanță tehnică de specialitate în realizarea demersurilor întreprinse de către beneficiarul Fabricii de Cultură, care a depus prima documentație pentru a obține avizul de securitate la incendiu în data de 29.09.2017, cu toate că în clădirea respectivă se desfășoară evenimente culturale de mai bine de doi ani, iar termenul oferit de legiuitor pentru funcționarea spațiilor pe răspunderea beneficiarilor a fost acordat pentru realizarea demersurilor de obținere a autorizației de securitate la incendiu, conform Legii 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. 4 din Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul de conformare fiind 31 decembrie 2017.
Documentația a fost respinsă în data de 24.10.2017 din motive de neconformitate tehnică, cu comunicarea deficiențelor constatate pentru remediere, conform HG nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă și Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completări ulterioare.
Următoarele date de depunere a documentației au fost 17.11.2017 și 19.01.2018, beneficiarul primind de fiecare dată răspuns privind neconformitățile existente, fiindu-i comunicate deficiențele constatate în vederea remedierii.
Ultima documentație depusă la ISU Sibiu de către beneficiarul Fabricii de Cultură în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru clădire a fost în data de 02.03.2018.
Facem precizarea că avizul de securitate la incendiu se eliberează pentru clădiri și spații din clădiri, nu pentru desfășurarea anumitor spectacole. După obținerea avizului și implementarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în aviz, beneficiarii au obligața de a solicita și de a obține autorizația de securitate la incendiu.
Vă informăm că, în acest moment, documentația tehnică specifică se află în analiză în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu, termenul de eliberare a avizului fiind de 15 zile de la depunerea documentației.
Vă asigurăm că suntem deschiși și venim în sprijinul cetățenilor și operatorilor economici pentru respectarea și aplicarea legii, acțiunile noastre îndreptându-și toată atenția din punct de vedere al securității la incendiu spre asigurarea protecției și siguranței cetățenilor.
isusb
09.03.2018
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia