SOMAJUL IN SCADERE
 
 
Rata șomajului ?n județul Sibiu continu? s? ?nregistreze sc?deri, ?n ciuda procentului mic din ultimii ani.
Potrivit eviden?elor Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Sibiu, rata ?omajului a ?nregistrat o valoarea de 1,87 %. la finalul lunii august, ?n sc?dere cu registrat 0,03 puncte procentuale.

”Fa?? de sf?r?itul lunii iulie 2018 num?rul ?omerilor ?nregistra?i a sc?zut cu 52 de persoane iar rata ?omajului a ?nregistrat o diminuare cu 0,03 puncte procentuale”, potrivit unui comunicat transmis de AJOFM Sibiu.

Astfel, la finalul lui august figurau ?n evidente 3.703 ?omeri, dintre care 1.719 sunt femei.
tv sibiu
28.09.2018
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia