Subven?ii de 2.250 lei pentru angajatorii care ?ncadreaz? persoane din grupuri vulnerabile sau care ?ncheie contracte de ucenicie ?i stagiu
 
 
Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Sibiu reaminte?te angajatorilor c? pot beneficia de anumite stimulente financiare dac? ?ncadreaz? ?n munc? persoane din categorii defavorizate, formate din cei care ??i g?sesc mai greu un loc de munc? datorit? faptului c? sunt prea tineri sau prea ?n v?rst?.

Astfel:
• angajatorii care ?ncadreaz? ?n munc? pe durat? nedeterminat?, cu norm? ?ntreag?, absolven?i ai unor institu?ii de ?nv???m?nt, primesc lunar, pe o perioad? de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent ?ncadrat cu obliga?ia men?inerii raporturilor de munc? sau de serviciu cel pu?in 18 luni;
• angajatorii care ?ncadreaz? ?n munc? pe durat? nedeterminat?, cu norm? ?ntreag?, absolven?i din r?ndul persoanelor cu handicap, primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei pe o perioad? de 18 luni;
• angajatorii care ?ncadreaz? ?n munc? pe durat? nedeterminat?, cu norm? ?ntreag?, ?omeri ?n v?rst? de peste 45 de ani, ?omeri de lung? durat?, tineri NEET sau ?omeri care sunt p?rin?i unici sus?in?tori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioad? de 12 luni, pentru fiecare persoan? angajat? din aceste categorii, 2.250 lei, cu obliga?ia men?inerii raporturilor de munc? sau de serviciu cel pu?in 18 luni;
• angajatorii care ?ncadreaz? ?n munc?, cu norm? ?ntreag?, ?omeri care, ?n termen de 5 ani de la data angaj?rii, ?ndeplinesc, conform legii, condi?iile pentru a solicita pensia anticipat? par?ial? sau de acordare a pensiei pentru limit? de v?rst?, dac? nu ?ndeplinesc condi?iile de a solicita pensia anticipat? par?ial?, beneficiaz? lunar, pe perioada angaj?rii, p?n? la data ?ndeplinirii condi?iilor respective, de 2.250 lei.

Angajatorii care ?ncadreaz? tineri cu risc de marginalizare social? ?i care beneficiaz? de acompaniament social personalizat ?n baza unui contract de solidaritate beneficiaz? lunar, pentru fiecare persoan? din aceast? categorie, de o sum? egal? cu salariul de baz? stabilit la data angaj?rii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referin?? ?n vigoare la data ?ncadr?rii ?n munc?, p?n? la expirarea duratei contractului de solidaritate.
De asemenea, angajatorii care vor ?ncheia , ?n condi?iile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, vor beneficia la cerere, pe ?ntreaga perioad? de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sum? ?n cuantum de 2.250 lei/lun?.
ajofm sibiu
08.11.2018
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia