TICHETE PENTRU GRADINITA
 
 

Copiii care frecventeaza gradinita și provin din familii cu venituri mici vor beneficia și in anul școlar 2018-2019 de un stimulentul educational sub forma unui tichet in valoare lunara de 50 de lei. Tichetele se vor distribui lunar catre titulari prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Sibiu
Dosarul pentru acordarea tichetelor pentru gradinita se poate depune oric?nd pe parcursul anului școlar, iar stimulentul se va acorda incep?nd cu prima luna in care copilul a indeplinit conditiile.
Dupa stabilirea dreptului la stimulent titularul are obligatia de a actualiza informatiile o data la trei luni. Acesta va depune la Directia Asistenta Sociala o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, insotite de acte doveditoare. Personalul Biroului Alocatii Familiale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala va verifica datele și informatiile in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii acestora.
tv sibiu
02.10.2018
 
promovare online sibiu, web design sibiu, sensmedia